Forside   Bestyrelsen   Vedtægter   Nyt   Referater   Indmeldelse   Links

 

St. Lihme Miljøgruppe er en forening som den 13.11.2011 blev oprettet af en gruppe borgere i St. Lihme.

Miljøgruppens formål er overordnet at medvirke til at forbedre livsbetingelserne i St. Lihme og omegn. Dette arbejde kan blandt andet bestå i:

  • at etablere et folkeligt med- og modspil til de offentlige myndigheder i sager der er vigtige for medlemmerne.

  • at sikre øget fokus på alle former for miljøspørgsmål.

  • at foreslå projekter og løsningsmodeller der kan forbedre sundheden og trivslen.

Foreningens oprettelse gør det muligt at få klageadgang til miljøgodkendelser til større virksomheder, samt andre afgørelser fra de offentlige myndigheder, som vi ellers hver for sig ikke ville have klageadgang til.

Som borger i St. Lihme og omegn har du nu mulighed for at blive medlem af foreningen. Det koster 50 kr. om året pr. medlem.

Jo flere vi er, jo stærkere stemme står vi med i forhold til de offentlige myndigheders beslutninger.

Yderligere oplysninger om foreningen og indmeldelse i foreningen kan ske ved at kontakte os på:

bestyrelsen@st-lihme-miljoegruppe.dk


Siden er opdateret den 03.07.2017